Dự án

Thay mới palang cầu trục dầm đơn 5 tấn
Lắp đặt, thử tải, nghiệm thu cầu trục  tại hà nam
Cung cấp 04 bộ cầu trục tại KCN Vsip Bắc Ninh
Lắp đặt cầu trục dầm đôi 5 tấn tại bắc giang
Lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn tại nhà máy Z115, Thái Nguyên
Dự án lắp đặt cầu trục treo 2 tấn tại Hà Nội
Lắp đặt cầu trục, cổng trục tại Long An
Lắp đặt cầu trục, cổng trục trong các KCN tại Đà Nẵng
Lắp đặt cầu trục gầu ngoạm tại đồng nai
Lắp đặt, thử tải kiểm định cổng trục dầm đôi 15 tấn tại hưng yên