Dự án

SỬA CHỮA CẢI TẠO CẦU TRỤC  (TẢI TRỌNG 3 TẤN * KHẨU ĐỘ SP = 17M)
Thiết kế, chế tạo và lắp đặt cầu trục, cổng trục tại thành phố Hồ Chí Minh
Xuất khẩu cầu trục, cổng trục sang Lào
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt cầu trục treo, cổng trục tại thái nguyên
chế tạo lắp đặt nhà xưởng cầu trục, cổng trục tại quảng ninh
Thiết kế chế tạo và lắp đặt cầu trục, cổng trục tại Bắc Kạn
Thiết kế chế tạo và lắp đặt cầu trục, cổng trục tại hà nội
Thiết kế chế tạo và lắp đặt cầu trục, cổng trục tại bắc ninh
Thiết kế chế tạo lắp đặt cầu trục, cổng trục tại Sơn La
Lắp cầu trục tại lai châu