Những ký hiệu chỉ dẫn chung nhất cho việc vận hành, sử dụng thiết bị

Ngày đăng: 20/01/2023 08:28 PM

       Một số ký hiệu chung nhất khi vận hành, sử dụng thiết bị nâng hạ để đảm bảo thiết bị nâng hoạt động đúng cách và an toàn cho người, thiết bị. Để đảm bảo thiết bị nâng được vận hành đúng cách, an toàn cho người và thiết bị, người vận hành và người có liên quan đến việc sử dụng thiết bị (người ra tín hiệu, người theo buộc hàng…) cần đảm bảo các điều kiện sau:

  Những ký hiệu chỉ dẫn chung nhất cho việc vận hành, sử dụng thiết bị


       ✚ Dừng - Stop: Bàn tay duỗi thẳng, úp xuống, cánh tay gập vuông góc trước ngực. Duỗi thẳng cánh tay từ trước ngực sang bên.

       ✚ Dừng khẩn cấp - Emergency stop: Hai bàn tay duỗi thẳng, úp xuống, cánh tay gập vuông góc trước ngực. Duỗi thẳng hai cánh tay từ trước ngực sang hai bên, thực hiện nhanh và liên tục.

       ✚ Nâng tải - Hoist: Cẳng tay thẳng đứng, ngón tay trỏ chỉ lên trên, di chuyển tay theo vòng tròn nhỏ nằm ngang.

       ✚ Hạ tải - Lower: Cánh tay duỗi thẳng xuống dưới, ngón tay trỏ chỉ xuống dưới, di chuyển tay theo vòng tròn nhỏ nằm ngang.

       ✚ Di chuyển xe con – Trolley travel: Bàn tay ngửa lên, các ngón tay nắm lại, ngón cái chỉ hướng di chuyển, lắc cánh tay theo phương ngang.

       ✚ Di chuyển cần trục - Bridge travel: Cánh tay nâng lên, duỗi thẳng về trước, bàn tay mở và hướng lên trên, cử động đẩy theo hướng di chuyển.

       ✚ Khi có nhiều xe con/mỏ móc - Multiple trolleys or hook: Giơ một ngón tay cho xe con/mỏ móc “1”, hai ngón tay cho xe con/mỏ móc “2”. Các tín hiệu khác như bình thường.

       ✚ Di chuyển chậm - Move slowly: Dùng một tay để ra tín hiệu di chuyển, bàn tay kia để bất động ở vị trí đối điện với tay ra ký hiệu.

       ✚ Vận hành cầu trục có hai cấp tốc độ: Nâng hạ tải với 2 cấp tốc độ tuyệt đối không chạm vào cáp, xích cẩu trong suốt quá trình nâng hạ. Việc này có thể làm cho tay người bị thương nếu bị mắc kẹt vào các cụm móc hoặc do những hư hỏng trên cáp, xích cẩu gây ra.